نمایش یک نتیجه

نمایش همه

تکرار و تثبیت حقوق تجارت

50,000 تومان
آموزش مفهومی و توضیح سلیس و روان درباره حقوق تجارت و مقایسه نهادهای مختلف حقوق تجارت و بیان نقاط تشابه و افتراق آنها از ویژگی های این کتاب است.