جدید و

پرفروش

بسته های آمادگی آزمون

وکیل حرفه ای دعاوی تجاری

قیمت اصلی ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان است.

دوره وقت طلایی آمادگی آزمون کانون وکلا ۴۰۳

قیمت اصلی ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان است.

دوره تحلیلی حل تست ویژه آزمون مرکز وکلا ۱۴۰۲

قیمت اصلی ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.

 

حقوقِ

جزا و کیفری

 

حقوقِ

خصوصی