نمایش یک نتیجه

نمایش همه

504مساله حقوق جزای عمومی

120,000 تومان
مساله ای بودن تمام تست ها پوشش تمام نکات مواد قانون در فرض مسائل  طرح مسائل متنوع و پرهیز از تکرار گویی پاسخنامه مجزا برای هر مسئله و مطابق با فرض خاص آن  اکتفا نکردن به صٍرف استناد به متن مواد قانونی در پاسخ نامه  ارائه خلاصه جامع و کامل از مکاتب حقوق کیفری  ذکر 60 سوال تستی از مکاتب حقوق کیفری با پاسخ تشریحی شرح تمثیلی قانون مجازات اسلامی جهت افزایش سواد جزایی و آموزش نکات مواد قانونی به زبان ساده و کتاب 504 مسئله حقوق جزای عمومی با هدف سنجش آموخته ها و تثبیت آن ها در ذهن عرضه می شوند