نمایش یک نتیجه

نمایش همه

مختصر آیین دادرسی کیفری

75,000 تومان
درس آیین دادرسی کیفری بیش از هر درس دیگری باید به صورت مقایسه ای و تطبیقی و نموداری مطالعه شود. در این کتاب، مولف بار مقایسه ای کردن مطالعه این درس را برعهده گرفته است تا مطالعه مباحث برای دانشجو جذاب و آسان گردد.در این کتاب پرسش و پاسخ و نمودار مطالب نیز وجود دارد