مشاهده همه 2 نتیجه

نمایش همه

504مساله حقوق جزای عمومی

120,000 تومان
مساله ای بودن تمام تست ها پوشش تمام نکات مواد قانون در فرض مسائل  طرح مسائل متنوع و پرهیز از تکرار گویی پاسخنامه مجزا برای هر مسئله و مطابق با فرض خاص آن  اکتفا نکردن به صٍرف استناد به متن مواد قانونی در پاسخ نامه  ارائه خلاصه جامع و کامل از مکاتب حقوق کیفری  ذکر 60 سوال تستی از مکاتب حقوق کیفری با پاسخ تشریحی شرح تمثیلی قانون مجازات اسلامی جهت افزایش سواد جزایی و آموزش نکات مواد قانونی به زبان ساده و کتاب 504 مسئله حقوق جزای عمومی با هدف سنجش آموخته ها و تثبیت آن ها در ذهن عرضه می شوند

تکرار و تثبیت حقوق جزای عمومی

45,000 تومان
مطالب آزمونی حقوق جزای عمومی به صورت جمع بندی و مختصر و مفید در این کتاب گنجانده شده است. مطالعه این کتاب مخصوصاً برای اشخاصی که فرصت چندانی برای مطالعه این درس ندارند یا آنکه بعد از مطالعات عمیق، اکنون قصد جمع بندی مطالب را دارند مفید است.