درباره ما

موسسه دانش افزایی و انتشارات مکتوب آخر در راستای ارتقا سطح دانش و توان تمامی علاقه مندان و دانش پذیران و شاغلین مرتبط با حوزه حقوق با محوریت کتاب های کاربردی و مختصر و همچنین امکان استفاده ی تمامی این عزیران در اقصی نقاط کشور از امکانات آموزشی به صورت فیلم های آموزشی با مدیریت دکتر محمد مهدی توکلی تاسیس گردیده است.