• فارغ التحصیل برق دانشگاه تبریز
  • دانش آموخته کارگردانی از سوره
  • کارگردان مستند
  • مدرس فن بیان و گویندگی